Budgetloven – rammer der strammer!

Når Budgetloven kommer på tale, er det nærmest en strofe i den gamle julesang der kommer en i hu ” Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet”. Budgetloven blev vedtaget i 2012 af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale, Venstre og Konservative og har virket siden 2014. Budgetloven betyder at der hvert år fjernes ½ procent af de midler der bruges til servicedrift. Servicedrift er det vi bruger til at drive skoler, børneinstitutioner, plejehjem, hjemmehjælp, biblioteker og administration. Hvert år reduceres vores muligheder med ½ procent.

Budgetloven og de dertil hørende sanktionsmuligheder er ødelæggende for Køge Kommune. En kommune rammes selvom man har penge i kassen. Pengene kan ikke bruges, uden at vi bliver straffet for at overskride servicedriftsloftet, i princippet krone for krone. Straffen er både kollektiv og individuel og rammer kommunerne kollektivt og individuelt. 40 pct. af straffen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Det kommunale selvstyre er alvorligt truet. Byråd over hele landet er sat til at administrere regeringens besparelser.

Til marts mødes delegerede fra alle landets kommuner til Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg. På dette topmøde er der nu stillet forslag (Helsingør byråd) om at landets kommuner, i forbindelse med den forestående evaluering af Budgetloven, opfordrer regeringen til at gennemføre en række ændringer af Budgetloven.

En automatisk regulering af driftsrammen efter den demografiske udvikling, så kommunerne er sikret grundlag for at opretholde velfærden

Indføring af flerårige budgetrammer så kommunerne kan planlægge med investeringer, der reducerer udgiftspresset på længere sigt

Undtagelse fra servicerammen for investeringer, der skaber besparelser på udgifter som ligger udenfor servicerammen, f.eks. på beskæftigelsesområdet.

Undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag imod klimaforandringerne.

Ændring af sanktionssystemet på en måde der modvirker systematisk mindreforbrug i forhold til servicerammen, f.eks. ved at indføre en bagatelgrænse for overskridelser.

Jeg vil opfordre alle de delegerede fra Køges kommunalbestyrelse til at stemme for dette forslag så vi igen kan få det kommunale selvstyre tilbage i Køge såvel som alle landets kommuner.

Niels Rolskov – Enhedslisten De Rød-Grønne i Køge byråd