Budgetaftale for 2020

Enhedslisten er med i bred budgetaftale i Køge byråd  for 2020-2023.

Beskedent budget med fokus på de svageste borgere, børn, vikarer, trafiksikkerhed, Klima, breddeidrætten, bedre sagsbehandling og levende havn.

Ingen tvivl om at Enhedslisten gik ind til forhandlingerne om Køge kommunes budget 2020 med et stort ønske om en helt nødvendig forøgelse af kommunens indtægter (se note) så vi kunne komme i gang med genoprettelsen af kvaliteten i vores daginstitutioner og arbejdsmiljøet for vores ansatte i hjemmeplejen og et ordentlig boost til vores fælles indsats for klima og miljø.

Sådan gik det desværre heller ikke i denne budgetforhandling. Heldigvis var årets aftale en smule bedre end de foregående år og når resultatet er gjort op er resultatet trods alt så positivt at Enhedslisten De Rød/Grønne kan tilslutte sig budgettet.

God løsning for borgerne på Føllehavegård, I EL er vi altid stærkt optaget af forholdene for vores svageste borgere der ikke selv kan tale deres sag – derfor er vi rigtig glade for der er fundet en løsning hvor borgerne på Føllehavegård kan genhuses samlet i et nyt tilbud af høj kvalitet og med deres nuværende personale omkring sig.

Markant løft for trafiksikkerheden på tværs af kommunen, Med en cykelsti på Ølbyvej, godt ryk på omfartsvejen ved Borup, omfartsvej øst om Ølby med ny cykelsti og i den mindre ende et bump ved Skovboskolen sætter budget 2020 et godt aftryk på bedre trafiksikkerhed og miljø for støj- og trafikbelastede borgere.

I Køge kommune kan vi ikke lukke øjnene for de store klimaændringer der sker ude i den store verden – i Enhedslisten havde vi store ambitioner for hvordan vi lokalt kunne løfte vores ansvar i klimakampen – resultatet blev noget beskedent men klimaet er dog med i budgetter og vi vil gøres vores til at pengene bliver brugt godt og konstruktivt.

Breddeidrætten og foreningsverdenen får mindre men tiltrængte forbedringer af omklædning og andre forhold i flere dele af kommunen bl.a Herfølge, Rishøj og Bjæverskov.

Tidligere nedskæringer har skabt kritisable forhold omkring sagsbehandlingen i flere forvaltninger og EL er tilfreds med et mindre antal medarbejdere i Bygge- og planafdelingen, Børneforvaltningen, Kulturforvaltningen ligesom de stigende aktiviteter på Køge marina også udløser en ny stilling.

Ekstra penge til indsats for børn i særligt udsatte områder og en pulje til bedre vikardækning i skolerne er et lille skridt i den rigtige retning. I øvrigt sætter vi vores lid til at folketinget vil hjælpe os til at opnå en fornuftig kvalitet på dagsinstitutionsområdet.

En mangeårig debat om mulighederne for mere liv i den gamle havn får nu en kickstart til etablering af mulighed for lystbåde i ”Slipset”.

Selv de flotteste roser har lidt torne, Budget 2020 viderefører aftalen om opbygning af anlægspuljen i 2020 og årene fremover – på almindelig dansk betyder det at der skal effektiviseres på driften – Enhedslistens klare opgave er at sikre disse besparelser ikke går ud over kernevelfærden men kommer til at være reelle strukturændringer og udnyttelse af gode ideer ikke mindst fra medarbejderne ”ude i fronten”, og udnyttelse af ny teknologi.

Note: Enhedslistens hovedforslag til forhandlingerne
  1. Øgede indtægter på ca. 60 millioner ved at genindføre “dækningsafgiften på forretningsejendomme”.
  2. Øgede udgifter på 10 millioner i 2020 stigende med 10 millioner årligt de næste 2 år til genopretning af normeringerne på børneområdet.
  3. Øgede udgifter på 15 millioner til opnormering af plejekorpset med 15 medarbejdere.
  4. Øgede udgifter på 2,95 millioner til ny klima- og strategisk energiplan.

Budgetaftale 2020 23

Budgetaftale 2020 23 I Tal