Klimaplan

Enhedslisten har udarbejdet et forslag til klimaplan for Danmark:

“En socialt retfærdig vej

til det grønne samfund”.

Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører, siger:

– Mange har nok spurgt sig selv, om det overhovedet kan lade sig gøre at nå i mål med den grønne omstilling og forhindre de værste klimaforandringer. Det har jeg selv. Med vores klimaplan beviser vi, at der er god grund til optimisme. Ja, der skal store beslutninger til, men det kan lade sig gøre at foretage den nødvendige omstilling i tide. Også uden at vende verden på hovedet og uden at dem, der har mindst skal betale.

– Tiden er løbet fra målsætninger og fine tanker. Nu skal vi nå målene. Derfor har vi sat os for at være de første med en fuldt gennemregnet plan, der rent faktisk peger på, hvad der skal ske for at opfylde Danmarks forpligtelser i Paris-aftalen. Vi hopper ikke nogen sektorer over og udskyder ikke svære beslutninger til kommissioner.

– Alt for mange forslag i klimadebatten sender regningen til de forkerte. Og rigtig mange mennesker uden mange penge eller som bor på landet føler sig utrygge. De betalte for finanskrisen med ringere velfærd, skal de nu også betale for den grønne omstilling? Skal det blive umuligt for dem at eje en bil eller spise kød? Vi siger klart nej. Alle skal bidrage, men dem der har mest og sviner mest, skal bidrage mest, og derfor sender vi i vores plan alle indtægter fra forbrugsafgifter tilbage til dem med lav- og mellemindkomster. Almindelige mennesker skal ikke frygte for fremtiden.

Det foreslår Enhedslisten som det vigtigste:

·       Der indføres en forpligtende klimalov, der binder den siddende regering til, at Danmark holder sig på kursen mod 70 pct. reduktion i 2030 og mod at blive et såkaldt nulemissionssamfund senest i 2040.

·       Den sidste fossilbil sælges i Danmark i 2025, og der indføres en kontant støtte til køb af 250.000 elbiler fra 2020 til 2025. Støtten varierer fra 50.000 til 100.000 kroner.

·       Der investeres op mod 40 milliarder i den kollektive trafik over de næste ti år. Billetterne skal være billigere, så priserne for offentlig transport sænkes med 30 pct. fra 2020.

·       Der indføres en CO2-afgift for landbruget, hvor provenuet føres tilbage til landmanden med det formål at fremme omlægning til bæredygtighed. Det sikrer, at regningen ikke ender hos den almindelige forbruger, som en kødafgift vil medføre.

·       Virksomheder skal ikke længere have gratis CO2-kvoter. De skal betale. Men provenuet føres tilbage til virksomhederne som støtte til grøn omstilling, så ingen behøver at dreje nøglen om.

Fakta om Enhedslistens klimaplan:

·       Enhedslistens klimaplan er den første af sin art i Danmark og så vidt vides også i Europa. Den indeholder en fuldt gennemregnet model for, hvordan Danmark kan reducere udledningerne med 70 pct. i 2030, hvilket er et afgørende skridt mod at blive et nul-emissionssamfund og opfylde Paris-aftalens forpligtelser. Det har intet andet parti i Danmark gjort før.

·       Planen er samlet set overfinansieret og medfører i 2020 udgifter til den grønne omstilling for 22,8 milliarder, stigende til 26,6 milliarder kroner årligt i 2030. Det modsvares af indtægter i 2020 på 17,1 milliarder om året, stigende til 37 milliarder kroner årligt i 2030.

·       Enhedslistens klimaplan har 78 konkrete tiltag inden for de sektorer, der er omfattet af Paris-aftalen: Transport, energi, produktion og landbrug.

·       Alle tiltag i klimaplanen er gennemregnet i forhold til CO2-aftryk og er finansieret. Effekten af tiltagene på transportområdet er gennemregnet af eksterne konsulenter fra EA Energianalyse.

·       I det omfang der indføres forbrugsafgifter, sendes indtægterne ikke i statskassen, men tilbage til lav- og mellemindkomstgrupper via den grønne check så regningen ikke rammer skævt.

Du kan læse hele forslaget til klimaplan her: enhedslisten.dk/klimaplan

og du kan møde Enhedslisten i Køge lørdag 16/2 på Torvet i Køge, hvor du kan få en snak med os om planen, herunder med formanden for Klima- og Plan-udvalget i Køge kommune.