Bevar Østbanen

Bevar Østbanen – det haster med at træffe en beslutning.
Der skal findes en politisk løsning NU, hvis ikke trafikken på Østbanen skal risikere at blive indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, fordi den nødvendige sporfornyelse ikke er gennemført.
Forundersøgelserne er næsten afsluttet og hvis spormoderniseringsprojektet skal videreføres uden afbrydelser, skal der findes en løsning, senest april 2021.
Sker det ikke, vil udbud gå i stå og arbejdet kan ikke afsluttes i 2022.
I Enhedslisten er vi ikke alene om at kæmpe for at bevare Østbanen mellem Faxe Ladeplads/Rødvig til Køge og Roskilde.
Flere Borger og Erhversforeninger fra Faxe og Stevns og et enigt Regionsråd Sjælland har forsøgt at råbe politikerne i Folketinget op om at renovering af skinner på Østbanen blev taget med i finanslovsforhandlingerne, enkelte partier har stillet spørgsmål til ministeren og alle svar er henvist til at det er Regionsråd Sjællands ansvar.
Nu kæmper vi i Enhedslisten sammen med andre partier for at renovering af Østbanens skinner kommer med i forhandlingerne om infrastrukturen og håber at vi kan overbevise transportminister Benny Engelbrecht.
Det er vigtigt at der er et bindende tilsagn om økonomi bag ønsket om at bevare Lokalbanen Østbanen og det kan ikke vente.
Lokalbanen Østbanen er vigtig i rigtig mange menneskers liv og for mange også en forudsætning for bosætning, arbejde og uddannelse i lokalområderne.
Den er et grønt og bæredygtigt alternativ til bilen og er med til at forhindre anskaffelse af bil nr. 2 i en husstand.
Den er vigtig for at de unge kan komme til uddannelsessteder og til byerne og for at have et aktivt ungdomsliv.
Den er vigtig for pendlere til og fra arbejde og borgere der skal til sygehusene i Køge og Roskilde.
Den er vigtig for at erhvervslivet kan udvikles og tiltrække den nødvendige arbejdskraft.
Lokalbanen Østbanen er med til at skabe et attraktivt liv i vores lokalområder og er med til at flere har lyst til at bosætte sig.
Nadia Bruun Thurø. Enhedslisten Faxe
Byrådsmedlem Faxe
Sejer Folke og Jan Jespersen Enhedslisten Stevns
Medlem af kommunalbestyrelsen Stevns
Niels Rolskov, Enhedslisten Køge
Byrådsmedlem Køge
Anna Bondo , Enhedslisten Roskilde
Medlem af regionsrådet Region Sjælland
Bruno Jerup, Enhedslisten Næstved
Medlem af regionsrådet Region Sjælland
Og pt. MF og Folketingets trafikudvalg
Rasmus Vestergaard Madsen
Transport- og landdistriktsordfører
MF Enhedslisten