Redegørelse om Betalings parkering

Efter at have gennemgået de fortløbelige tilgængelige dokumenter i sagen om betalingsparkering har vi i Enhedslisten lavet en redegørelse om sagen. Redegørelsen har fået os til at drage den konklusion at det er nødvendigt med en tænkepause og nedsættelse af en ny bredere følgegruppe hvor borgerne reelt kan blive hørt.

Enhedslisten Redegørelse For Betalings Parkering