Offentligt møde om Kollektiv trafik, Pendlere og klimakrisen

Mød Henning Hyllested trafikordfører for Enhedslisten

Onsdag d. 5. Februar 2020 kl. 19:00

i Ølbycenteret 53
(CDI tidligere Ølby Bibliotek)

 

Sjælland sander til i biltrafik og kaos i den sjællandske togtrafik efterlader pendlerne på perronen !

Paneldebat med Pendlerrepræsentanter Ida Ingerslev Hansen Østbanen Pendler, Bo C Christiansen Lille SydPendler.

Til slut vil Niels Rolskov orientere om EL-Køges forslag til fremtidens kollektive trafik i Køge kommune.