Kandidaterne har ordet . . . . . (se alle)

Naturen lider og det er vores ansvar at give den plads og gode levevilkår

Den biologiske mangfoldighed er truet overalt på jorden, og ikke mindst i Danmark som er et af verdens mest opdyrkede lande (den placering er vist kun truet af Bangladesh). Naturen skal slås om pladsen med industrilandbrug, byudvikling og vejanlæg “ ja hvis man lægger ønskerne om plads fra alle samfundets sektorer sammen burde Danmark være 140% af sin nuværende størrelse. Det kan af åbenlyse årsager ikke lade sig gøre og derfor er vi nødt til at prioritere (læs planlægge). Naturen er i dag splittet op i alt for små klumper der ikke kan komme i kontakt med hinanden så vi skal give mere plads og områderne skal hænge sammen så dyr, planter og insekter kan vandre fra område til område.

Vi skal værne om mangfoldigheden for naturens egen skyld, det er absolut ikke alt i livet der behøves at gøres op i nytteværdi; men faktisk kan vi fint hjælpe både naturen og os selv. Uden bier og andre insekter vil udbyttet i landbruget falde markant, Naturen som rekreation er velkendt og mere natur kombineret med bedre tilgængelighed vil gavne os alle sammen.

Konkret peger vi på flere mennesker i forvaltningen til at sparke gang i vores ansvar overfor naturen, opgaverne ligger lige for “Det Grønne Danmarkskort” skal udvikles også i Køge kommune. Beskyttelsen af vores sårbare grundvand skal i gang – jo før jo bedre! Kommunal/statslig skov til grundvandsbeskyttelse og rekreation skal sættes i gang, forarbejdet er gjort nu mangler blot handling.

Læs mere om vores politik på naturområdet her, https://koege.enhedslisten.dk/kommunalvalget/kommunalpolitisk-program-2017/

Mvh.

Niels Rolskov

Miljø planlægger og spidskandidat

Flygtninge og integration

                                  Mie Abildgaard Jensen

Folkeskoler i Køge

Marie Hvidtfeldt Bedsted