Trafikkaos i Vestergade må stoppe nu !

Endnu en sommer har Køge borgere og tilrejsende måttet leve med svært passable fortove, fodgængere og cyklister i evig fare for svingende bildøre mens lovlige og ulovlige parkeringer flettes ind i hinanden og trafikken propper til.

Enhedslisten og Socialdemokratiet rejser nu igen sagen på næste møde i Teknik- og Miljø udvalget. Vi håber fornuften denne gang må råde og vi hurtigt kan vende tilbage normale trafiksikre tilstande!

De problemer som oprindeligt fik visse forretningsdrivende til at forslå disse p bokse har vi også nogle konkrete forslagt il at løse så alle i den sidste ende, forhåbenligt, bliver glade :-) 

Helt konkret foreslår vi,

På vegne af Socialdemokratiet (Erling Larsen) og Enhedslisten (Undertegnede) skal jeg anmode om optagelse af punkt på dagsordenen på førstkommende TMU møde

Afvikling af parkeringsbåse i Vestergade

På Baggrund af de nye oplysninger der er fremkommet vedrørende tidligere hensyntagen til fredede ejendomme hvor man tidligere har prioriteret at friholde denne type ejendomme for parkering og anden generende aktivitet (eks. Udendørsservering) mener vi, at det er nødvendigt at revidere parkeringens forholdene i Vestergade umiddelbart. Enten ved at fjerne båsene udfor de frede bygninger straks. Vi ser naturligvis også gerne fjernelse af de resterende båse umiddelbart men det kan i lyset af det fremskredne tidspunkt eventuelt vente til september.

 

Emneord: