Enhedslisten rejser spørgsmål om forsvundne Naturpenge i Folketinget.

 

Kommunalreformen har været hård ved naturen. Hvor amterne tidligere havde en klar afgrænset mængde penge som SKULLE bruges til natur forvaltning og naturgenopretning ( de såkaldte DUT midler) er pengene siden reformen og overdragelsen til kommunerne, stille og roligt gledet til andre opgaver eller simpelthen sparet væk. Personalet er rejst eller fyret i stort omfang.
Budget 2017 fjernede flere medarbejdere i Teknik-og Miljøforvaltningen og fjernede nogen af de allersidste midler til naturforvaltning i Køge kommune, konsekvenserne er dramatiske, vigtige opgaver med vedligeholdelse af naturområder må lukkes ned og større opgaver som genopretning af ødelagt natur er helt udelukkede.
Tirsdag havde EL et punkt omkring grundvandsbeskyttelse på dagsordenen i Økonomiudvalget i Køge, Niels Rolskov (Gruppeformand for Ø, medlemem af ØU og TMU) udtaler,
" De opståede problemer med beskyttelsen af vores grundvand viser hvordan besparelser på miljøområdet har gjort forvaltningen handlingslammet og skabt en totalt uholdbar situation på et område der vedkommer alle borgere i Køge kommune, store som små, nemlig vores rene drikkevand." og han forsætter "Mange års arbejde med registrering af behovet for beskyttelse af vores vandboringer og kommunens mange arealer med særligt beskyttelsesbehov risikerer at være spildt, i hvert fald i lang tid fremover. Der er ikke personale til at omsætte undersøgelserne i konkrete handleplaner. Det er helt uacceptabelt at papirbunkerne får lov til at ligge og samle støv alt imens kemi og giftstoffer siver ned til grundvandet!" .

Nu er Køge kommune jo ikke det eneste sted hvor naturen har måttet holde for efter kommunalreformen og på baggrund af bl.a Køges problemer stiller Els miljøordfører Maria Reumert Gjerding onsdag d. 19 april følgende spørgsmål til miljø ministeren,

" Inden kommunalreformen i 2007 varetog de daværende amter størstedelen af naturforvaltningen i Danmark. Amternes arbejde blev finansieret via DUT midler og der var en præcis afrapportering af, at midlerne blev anvendt til de forventede formål.

Vil ministeren redegøre for hvordan udviklingen har været efter kommunerne har overtaget området og nu har ansvaret for fx kontrol med invasive artet som bjørneklo, er der stadig tale om DUT midler og skal det stadig afrapporteres at midlerne anvendes til det angivne formål?. "

Emneord: